Franchising

Zámerom spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. je na českom i slovenskom trhu ďalej rozvíjať a podporovať uznávanú a rešpektovanú „známku“ Zelená hviezda. Súkromní vlastníci predajní zdravotníckych potrieb ZH sú so spoločnosťou B. Braun Medical s.r.o., spätí predovšetkým franchisingovou zmluvou. Tá zabezpečuje maximálne priblíženie jednotnému projektu na základe centrálnej koordinácie nákupu, distribúcie a predaja tovaru, používanie ucelenej koncepcie propagácie a vzdelania, využívanie jednotlivých obchodných postupov a spoločného know-how.

Spoločná výmena skúseností, priebežné riešenie problémov a ucelený prístup k marketingu spolu s jednotným označením predajní a používaním ochranných známok „Zelená hviezda“ vedie k úspechu jednotlivých prevádzok a tým celého projektu.