Projekt Zelená hviezda

Obchodný reťazec predajní a výdajní zdravotníckych potrieb Zelená hviezda (ďalej ZH) tvorí sieť geograficky dobre rozmiestnených pobočiek pokrývajúcich celú SR a ČR. Tento systém, ktorý buduje spoločnosť B. Braun Medical s.r.o. na princípe franchisingu a prevádzkujú ho samostatní podnikatelia, ponúka a garantuje úplnú spokojnosť zákazníka.

Každá predajňa ZH je viditeľne označená logom, nápismi ZELENÁ HVIEZDA a ZDRAVOTNÍCKA PREDAJŇA či ZDRAVOTNÉ POTREBY.

ZH ako veľmi významný partner pre mimonemocničný trh ponúka kompletný sortiment zdravotníckych prostriedkov a je rešpektovaným partnerom pre komplexné zabezpečenie požiadaviek na vybavenie a zabezpečenie chodu nelôžkových zdravotníckych zariadení.

Veľký dôraz sa kladie na spokojnosť zákazníkov, čo sa odráža v zabezpečení kvalitného systému školenia a vzdelávania, optimalizácii logistiky, ako aj v kvalifikovanom tíme obchodných zástupcov - špecialistov pre mimonemocničný trh.

V predajnom sortimente sa uprednostňujú výrobky spoločnosti, ktoré spĺňajú všetky legislatívne normy a dodržujú správne postupy pri vytváraní akosti a kvality. Zabezpečené je pravidelné preškoľovanie zamestnancov reťazca vo všetkých ponúkaných skupinách výrobkov.

V súlade s filozofiou ZH sa nezaoberáme len obchodnou činnosťou, ale aj podporou vzdelávania. Každoročne organizujeme viacero odborných seminárov a vzdelávacích kurzov.

Úspech Zelenej hviezdy je založený na umení vytvoriť a dlhodobo udržať vynikajúce vzťahy s klientmi. Podstatne k nemu prispieva firemná kultúra, založená na dlhodobo budovaných vzájomných väzbách.

Vďaka širokému záberu celého mimonemocničného trhu sa naša starostlivosť zameriava predovšetkým na tri skupiny klientov:

 • Pacienti, ktorí dostanú poukaz na odber zdravotníckych pomôcok
 • Zvyčajná verejnosť prichádzajúca po zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment
 • Odborná verejnosť, ktorú tvoria predovšetkým lekári a pod.

Tomuto zodpovedá i hlavná náplň reťazca ZH, ktorú možno členiť na niekoľko základných činností smerujúcich ku kompletnému zásobovaniu zmieneného mimonemocničného trhu:

 • Voľný predaj, kde máte možnosť vybrať si z ponúkaného sortimentu zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 • Výdaj na poukazy, kde dostanete predpísanú pomôcku spolu s možnosťou odbornej rady či odporúčania. Môžete využiť aj zásielkovú a rozvozovú službu, ktorú pre vás radi zabezpečíme.
 • Zásobovanie ordinácií, zdravotníckych zariadení a ďalších odborných pracovísk zabezpečíme priamo v našej predajni, prípadne využijeme zásielkovú alebo rozvozovú službu.

Naším spoločným cieľom je VŽDY SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK!

Z nášho sortimentu pre Vás vyberáme:

Askina Barrier Cream

 • ƒDlhodobá ochranná bariéra proti macerácii u inkontinentných pacientov
 • Ochrana proti dráždivým účinkom moču a stolice
 • Vysoko koncentrovaný - aplikácia malého množstva na pomerne veľkú plochu

Askina Absorb+

 • Vysoko absorbujúce krytie
 • Zložené zo štruktúry polymérnych vlákien uložených v netkanej semipermeabilnej textílii
 • Pri kontakte s exsudátom je tekutina vtiahnutá do vnútra krytia a následne premenená na gel