Logo Zelená hviezda

Priama farba loga je PANTONE Green C, zložená CMYK: 100–0–65–0. Sprievodný text je 100 % čierna. Logo v základnom variante je zelené na bielom podklade. V prípade, že to grafické okolnosti vyžadujú, je možné použiť aj logo v inverznej podobe, t. j. biele (vrátane sprievodného textu) na vyššie uvedenom zelenom podklade.

V prípade použitia loga na čiernobielych materiáloch je základné logo čierne na bielom podklade, prípustný je i negatívny variant bieleho loga na čiernom podklade. Minimálna veľkosť loga i so sprievodným textom je 50 mm.

Pri zväčšení loga (bez sprievodného textu) nad 70 mm na dĺžku, je možné zjednotiť dĺžku sprievodného textu s dĺžkou nápisu Zelená hviezda. Začiatok sprievodného textu musí byť so začiatkom textu Zelená hviezda vždy zarovnaný a rovnako aj jeho základná linka musí byť zarovnaná s dolným okrajom symbolu hviezdy.

Ochranná zóna loga, teda zóna, do ktorej nesmie zasahovať žiadny ďalší grafický prvok, je minimálne šírka symbolu hviezdy z ľavej a pravej strany a 50 % výšky loga z hornej a dolnej strany. Logo môže byť umiestnené na tlačovinách buď v ľavom hornom, alebo v ľavom či pravom dolnom rohu. Akékoľvek použitie loga odporujúce týmto zásadám je zakázané, tiež je zakázané logo otáčať, zrkadliť, disproporčne meniť veľkosť či inak deformovať.

Z nášho sortimentu pre Vás vyberáme:

Askina Barrier Cream

  • ƒDlhodobá ochranná bariéra proti macerácii u inkontinentných pacientov
  • Ochrana proti dráždivým účinkom moču a stolice
  • Vysoko koncentrovaný - aplikácia malého množstva na pomerne veľkú plochu

Askina Absorb+

  • Vysoko absorbujúce krytie
  • Zložené zo štruktúry polymérnych vlákien uložených v netkanej semipermeabilnej textílii
  • Pri kontakte s exsudátom je tekutina vtiahnutá do vnútra krytia a následne premenená na gel