Princípy a ciele

Našimi hlavnými princípmi sú:

 • Široký sortiment zdravotníckych potrieb založený na spolupráci najvýznamnejších dodávateľo
 • Zázemie a podpora silnej a renomovanej spoločnosti B. Braun Medical s.r.o.
 • Jednotný systém, zdravá obchodná politika a centrálna koordinácia siete predajní ZH
 • Zastúpenie partnerských firiem, významných výrobcov zdravotníckych pomôcok vo vybranej skupine produktov vo všetkých prevádzkach siete ZH
 • Spoločná podpora predaja založená na úzkej spolupráci s partnerskými spoločnosťami, školenie, merchandising, využitie priestorov predajní ZH na vystavovanie a reklamu, lokálna reklama vzťahujúca sa na príslušné ZH, prezentácia ZH a partnerskej firmy v odborných kruhoch a na verejnosti
 • Odbornosť, spoľahlivosť, informačné a poradenské služby pre zákazníkov
 • Rýchle, presné a spoľahlivé dodávky
 • Dostupnosť zdravotníckeho sortimentu pre pacientov, všeobecnú a odbornú verejnosť
 • Dlhodobé udržovanie a ďalší rozvoj vynikajúcich vzťahov s klientmi, úzka spolupráca s pacientmi a lekármi

Cieľom projektu Zelená hviezda je vybudovať predajnú infraštruktúru pre mimonemocničný trh.

Táto infraštruktúra umožňuje:

 • Efektívne zásobovanie mimonemocničného trhu
 • Kvalitné a kvalifikované poradenstvo a ďalší informačný servis
 • Lepšiu dostupnosť zdravotníckych prostriedkov (ZP) pre pacientov a odbornú verejnosť
 • Zvýšiť ponuku moderných ZP a s tým súvisiacich odborných a užívateľských informácií

Z nášho sortimentu pre Vás vyberáme:

Askina Barrier Cream

 • ƒDlhodobá ochranná bariéra proti macerácii u inkontinentných pacientov
 • Ochrana proti dráždivým účinkom moču a stolice
 • Vysoko koncentrovaný - aplikácia malého množstva na pomerne veľkú plochu

Askina Absorb+

 • Vysoko absorbujúce krytie
 • Zložené zo štruktúry polymérnych vlákien uložených v netkanej semipermeabilnej textílii
 • Pri kontakte s exsudátom je tekutina vtiahnutá do vnútra krytia a následne premenená na gel